Zdravotníctvo a sociálna práca 2012
Supplementum

Aktuálne číslo nášho vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca, Sepplementum
• ročník 7. • 2012,  Sepplementum.
časopis Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza už 7 rok. Vznikol v roku 2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., v Bratislave ako odborný časopis. Postupne sa vypracoval na základe kvality Vašich príspevkov na vedecký časopis. Od roku 2010 sa stal medzinárodným časopisom, vychádza v slovenskej a českej verzii, Vaše príspevky sú zahraničnými publikáciami. Od roku 2011 časopis vychádza v printovej aj internetovej forme na Slovensku aj v Čechách. V snahe umožniť prístup študentom k časopisu je internetová forma zdarma.

Výber z obsahu aktuálneho čísla

  • Vznik, priebeh a príčiny vzniku súčasnej hospodárskej krízy
  • Význam komunitného sociálneho pracovníka v marginalizovaných skupinách Rómov
  • Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života z pohľadu študentov sociálnej práce
  • Fenomén obezity v čase hospodárskej krízy a poškodenie pečene
  • Porovnanie kvality vôd na kúpanie v prírodných kúpaliskách – Plážové kúpalisko Jazero a Zemplínska Šírava za roky 2008-2010
  • Rodiny so sluchovo postihnutým členom – ich potreby a špecifiká
  • Výskyt VHA a VHB v okrese Michlovce za roky 2005-2010
    A mnoho ďalších tém…

Stiahnite si aktuálne čísla v slovenskom alebo českom jazyku

Zdravotníctvo a sociálna práca SK, 2012 Sepplementum[pdf 2,24MB]

Zdravotnictví a sociální práce CZ, 2012 Sepplementum[pdf 2,24MB]